Hjarup kirke indgang      
           Hjarup Kirke indvendig
           Hjarup præstegård
           HJARUP KIRKE
 
Hjarup kirke indgang                         
 
/Hjarup_kirke_indgang.JPG
Hjarup kirke med klokketårnet
 

 
 
                                          Hjarup Kirke indvendig                                til oversigt
 /tom001.jpg
 
Hjarup Kirke er beliggende midt i landsbyen Hjarup på hjørnet af Hjarup Byvej og Fløjbjergvej. Kirken har været viet til Sankt Laurentius. Den er opført i middelalderen i romansk byggestil med kor og skib i granitsten. Oprindeligt har der også været en apsis, der dog er nedbrudt allerede i middelalderen. Kirken har aldrig haft et tårn. I 1860’erne blev der tilføjet et våbenhus. I 1868 blev kirken forlænget med 5,5 m mod vest til 25 m. Der er et ligkapel opført 1929 og et graverhus opført 1975. Kirkens klokker er i en tømret klokkestabel fra 1978.
 

 
                                                               Hjarup præstegård                            til oversigt
/Bm2009.jpg
Kirkegården blev 1929 udvidet med 8 alen mod vest, men har i øvrigt bevaret sine oprindelige grænser. Den er hegnet af brede stendiger og kranses af træer. Der er mange velbevarede familiegravsteder over de gamle hjarupfamilier.
Hjarup var fra engang i 1500tallet til 1875 hovedsogn til Vamdrup, der da blev et selvstændigt pastorat.
Siden 1979 har Hjarup været anneks til Vamdrup.
Kirken har hørt under Koldinghus rytterdistrikt, oprettet 1680, men ved en auktion omkring 1765 solgtes kirken til overhofmarskal Christian Frederik von Moltke til Trøjborg i Visby ved Tønder. Trøjborg omfattede dengang også Østerbygård i Vamdrup, og kirken tilhørte denne indtil 1912, hvor den overgik til selveje.
Indvendigt er kirken ikke udsmykket. Dens døbefont er en cylindrisk, romansk granitfont, der hviler på en firkantet fod. Prædikestolen er et snedkerarbejde antageligt fra 1868, medens lydhimmelen er i renæssancestil fra starten af 1600tallet. På alteropsatsen, der er i nygotisk stil, er anbragt en sengotisk kruci- fiksgruppe. Stoleværk og orgel er af nyere dato.

 
                                                                    HJARUP KIRKE                                 til oversigt
/Hjarup_kirke.JPG
Hjarup Kirke set fra øst 2011