Billede arkiv hjarup sogn.
Side index
 
 
 

Luftfoto af Hjarup.
 /B2562.jpg
Luftfoto af Hjarup.
Nederst til venstre er det Præstegården og til højre Enghavegård.
Datering: ca. 1970

Hjarup set fra oven.
 /B548.jpg
Hjarup set fra oven med Fløjbjergvej i forgrunden
Datering:  1945

Fløjbjergvej i Hjarup.
 /B2233.jpg
Fløjbjergvej i Hjarup.
Til venstre ses noget af huset kaldet ”Slottet”.
Datering: ca. 1980

Parti fra Hjarup.
 /B2231.jpg
Parti fra Hjarup.
Forrest i billedet er det Fløjbjergvej og Hjarupgårdsvej vinkelret derpå. Til højre ved kvinden anes den gamle vippebrønd
Datering: ca. 1915

Parti fra Hjarup (Slottet).
 /B2233.jpg
Parti fra Hjarup.
Huset i midten blev kaldt ”Slottet”. I baggrunden er det kirken. Broen fører over Hjarup Bæk.
Datering: ca. 1950

Hjarup Byvej 6 i Hjarup.
 /B2247.jpg
                                                                             Hjarup Byvej 6 i Hjarup.
Huset er opført ca. 1854 som bolig under Thomasminde. Det har endvidere virket som præstebolig ca. 15 år fra 1855 til pastor L.F.Find, som var hjælpepræst hos faderen. Fra 1886 indrettedes stedet til Hjarups første mejeri.
Conrad Olesen (1888-1965) købte mejeriet i 1916 og drev herfra karetmagerværksted.
Her ses familien foran huset: fra venstre Conrads bror Aage, der var gendarm, Marie Olesen, datteren Ester, Conrad, sønnen Anton og en lærling.-Datering ca. 1910