Hjarup huse og ejendomme
 
 

Hjarup går tilbage til år 800, da Hjari, eller Hjorr ryddede skov til en bebyggelse ved bækken.
Byen hed dengang Hyarthorp.
Byen hørte først under Almind Syssel, men kom senere til Kolding Len. I 1767 frikøbte sognet sig fra Koldinghus amt. 1799 henlagdes sognet til Ribe amt. Fra 1536-1875 var Vamdrup anneks til Hjarup, hvilket vil sige at Hjarups præst fik en del af sin løn fra Vamdrup, fordi dér ikke var en præstegård. I 1906 blev Hjarup og Vamdrup selvstændige kommuner, men Hjarup kom ind under Vamdrup ved kommunalreformen i 1970. Ved kommunesammenlægningen i 2007 overgik Hjarup til Kolding kommune.

Ejendommen ”Højvang”
/B2209.jpg
Koldingvej 9 i Hjarup.
Ejendommen ”Højvang” ca. 1915 - (oprindelig Koldingvej 5 ).
På billedet ses Fr. Marcussen og Niels Marcussen. Børnene er Henry og Kathrine – Hanne Juhls børn
Datering: ca. 1936

Nordskovgaard i Fløjbjerg.
 /B764.jpg
Nordskovgaard i Fløjbjerg. I dag med adressen Fløjbjergvej 30.
Gården blev i 1918-19 købt af Jacob Thomas Jacobsen.
Datering:  ca. 1910-15
 

Hjarupgaard i Hjarup.
 /B2221.jpg
Hjarupgaard  i Hjarup.
Motiv fra et postkort.
Datering: ca. 1910 

Tegning af Hjarupgaard.
 /B2306.jpg
Tegning af Hjarupgaard .
Tegningen er gengivet fra havesiden. Tegneren er sandsynligvis  Frederik Buch ca. 1842.
Hjarupgaard tilhørte proprietær Fritz Thomsen 1842-1862.
Datering: ca. 1842

”Karolinehuset” på Fløjbjergvej 45 i Hjarup.
 /B2254.jpg
”Karolinehuset” på Fløjbjergvej 45 i Hjarup.
Billedet viser Karoline Rasmussen (1863-1949) og hendes moder Maren.
Karoline var gift med Peter Rasmussen Pedersen (1860-1903).
Ægteparret havde en ugift søn : Peter Rasmussen (1890-1957), der var cementstøber.
Datering: ca. 1923

Elisalund i Hjarup.
/B12770.jpg
Elisalund i Hjarup.
Sidefløjene har endnu ikke fået afvalmede gavle.
Billedet er solgt til en Højer Kruse.
Datering: 1912

Skovløberhuset i Fovslet.
 /B2216.jpg
Skovløberhuset i Fovslet skov på Hjarupgårdsvej. Bosiddende var skovløber Rasmus Jørgensen, som kom fra Stenderup til Fovslet i 1900. Rasmus Jørgensen (1852-1922) var gift med Sofie f. Staugaard i Sdr. Stenderup (1858-1916)
De havde døtrene Anna (1896-1935) , Marie (1898-1911), Dorthea (1904-1970).
Rasmus Jørgensen var skovløber til ca. 1927. Familien ses foran huset.         Datering: 1908 

Paradis” på Søbjergvej i Hjarup.
/B1189.jpg
”Paradis” på Søbjergvej i Hjarup. Her boede daglejer Peter Mathiesen og hustru Abelone med 5 børn. Peter arbejdede i 30 år hos gårdejer Valdemar Thomsen og fik som tak grunden, hvor han i 1880 byggede det hus, som blev kaldt ”Paradis”.
Huset er i dag for længst nedrevet.  Her ses Abelone og Peter med ”stadsvognen”   Datering: ca. 1910
 

Søslettegård” , Søbjergvej i Hjarup.
/B2273.jpg
”Søslettegård” , Søbjergvej i Hjarup.
Gården set fra engen. Jacob Hansen Nielsen Beirholm overtog gården i 1880 og afstod den til datteren  i 1920.
Datering: ca. 1890

Søbjergvej 2 i Hjarup.
/B2222.jpg
Søbjergvej 2 i Hjarup.
Maskinparken foran stuehuset til ”Thomasminde”.
Datering: ca. 1960 

”Tankedal”
 /B2314.jpg
Tankedal” beliggende på Svanemosevej 2 i Hjarup.Ejere var : Knud Knudsen (1879-1947) og Cecilie Larsen (1882-1969).
Parret blev gift i 1907. Knud Knudsen var sognerådsformand gennem mange år. ”Tankedal” er udstykket fra Enghavegård i 1872 til Anders Knudsen (1846-1898).
Datering: ca. 1939