Hjarup gamle skole.
/B2059.jpg
Hjarup fik sin første skole i 1811, før den tid var børnene fra Hjarup henvist til Rytterskolen i Vamdrup,
der var opført i 1725. (August F. Schmidt: Fra Koldingegnen, bind 1, s. 130.) Allerede i 1834 eller 1838,
blev der bygget en ny og større skole i Hjarup. Den første lærer i Hjarup var Oluf Hansen Lind født 1787,
han var lærer i Hjarup fra 1811 til 1836, hvor han blev afskediget, han kunne ikke enes med præsten,
hr. Jørgen Jørgensen. Oluf Hansen Lind flyttede til Vamdrup, hvor han boede til sin død i 1856. Hans
håndskrevne skoleskema for vinteren 1823-24 er endnu bevaret. Skolen lå umiddelbart øst for kirken,
og huset findes endnu, nu Fløjbjergvej nr. 70. Skolebygningen der 1834 eller 1838 afløste den gamle i
Hjarup var noget større. Fra forstuen var der indgang til 5 fag beboelse til den ene side, og ca. 3 fag
skolelokale til den anden. Huset var stråtækt endnu i 1910, men fik derefter tegltag og samtidig
forsynet med opmuret kvist midt for. Indgangen er dog stadig hvor den oprindelig har været, og ikke i
midten af huset.I 1885 blev oprettet et lærerinde embede, og skolen blev udvidet med en ny fløj vinkelret
på den oprindelige. Yderligere i 1896 blev der bygget endnu en fløj, samtidig med anden-lærer embedet
blev oprettet. Skolen fremtrådte nu som en trefløjet bygning, og det ældste skolelokale blev indrettet
som anden-lærer bolig. Uanset at anden-lærer embedet igen blev nedlagt omkring 1920, beholdt skolen
stort set denne udformning indtil den blev nedlagt i 1960erne hvor Hjarup og Skanderup i forbund
byggede en helt ny skole. Ifølge Aage Petersen, 1987
Hjarup gamle skole.   Datering: 1956