Hjarup gamle skole.
/B2059.jpg
Hjarup fik sin første skole i 1811, før den tid var børnene fra Hjarup henvist til Rytterskolen i Vamdrup,
der var opført i 1725. (August F. Schmidt: Fra Koldingegnen, bind 1, s. 130.) Allerede i 1834 eller 1838,
blev der bygget en ny og større skole i Hjarup. Den første lærer i Hjarup var Oluf Hansen Lind født 1787,
han var lærer i Hjarup fra 1811 til 1836, hvor han blev afskediget, han kunne ikke enes med præsten,
hr. Jørgen Jørgensen. Oluf Hansen Lind flyttede til Vamdrup, hvor han boede til sin død i 1856. Hans
håndskrevne skoleskema for vinteren 1823-24 er endnu bevaret. Skolen lå umiddelbart øst for kirken,
og huset findes endnu, nu Fløjbjergvej nr. 70. Skolebygningen der 1834 eller 1838 afløste den gamle i
Hjarup var noget større. Fra forstuen var der indgang til 5 fag beboelse til den ene side, og ca. 3 fag
skolelokale til den anden. Huset var stråtækt endnu i 1910, men fik derefter tegltag og samtidig
forsynet med opmuret kvist midt for. Indgangen er dog stadig hvor den oprindelig har været, og ikke i
midten af huset.I 1885 blev oprettet et lærerinde embede, og skolen blev udvidet med en ny fløj vinkelret
på den oprindelige. Yderligere i 1896 blev der bygget endnu en fløj, samtidig med anden-lærer embedet
blev oprettet. Skolen fremtrådte nu som en trefløjet bygning, og det ældste skolelokale blev indrettet
som anden-lærer bolig. Uanset at anden-lærer embedet igen blev nedlagt omkring 1920, beholdt skolen
stort set denne udformning indtil den blev nedlagt i 1960erne hvor Hjarup og Skanderup i forbund
byggede en helt ny skole. Ifølge Aage Petersen, 1987
Hjarup gamle skole.   Datering: 1956

Skanderup-Hjarup Forbubdsskole
/Skanderup-Hjarup_forbundsskole.JPG
Skanderup Hjarup Forbubdsskole Hjarupvej 14-16

Skanderup Efterskole
 
/Skanderup_efterskole.JPG
 
Skanderup Efterskole, Kastanjevej 51, Lunderskov
             Skanderup Efterskole er en grundtvigsk efterskole med 9. og 10. klassetrin.
                   Skolen har fået bygget en stor ny hal, samt en tennisbane.
                   Eleverne er fordelt på fire forskellige fløje,navne fra den nordiske mytologi: Asgård, Udgård,             Midgård og Valhal.                                                                       Datering: 2015

 Skanderup Ny Friskole
                /Skanderup_Ny_Friskole_1.JPG/Skanderup_Ny_Friskole_2.JPG
                      Skanderup Ny Friskole Kastanjevej 44, Lunderskov
                     Skanderup Ny Friskole vil kombinere de gamle tænkere og skolefolks idéer, der stadig      holder          vand, med nutidens undervisningsmetoder og pædagogik, så vi kan sende vores elever ud i verden på et bredt fundament af almen viden, evne til at perspektivere og med de færdigheder, der efterspørges i erhvervslivet.