Ødis sogn virksomheder
 

Smedien på Smedevej 2 i Drenderup.
/B2229.jpg
Smedien på Smedevej 2 i Drenderup.
Smedeparret med deres ældste barn foran smedien.  Datering ca. 1907
 

Stationen i Ødis.
/B12538.jpg
 Stationen i Ødis er lige færdigbygget. Stationen var en del af Kolding Sydbaner, som kørte mellem Kolding og    Vamdrup fra 1911 til 1948.                                                   Datering: 1913

Ødis Kro.
 /B2335_2336.jpg
         Ødis Kro. Bag disken Marie Mauritzen kaldet Musse Krokone. Hun var en kendt og agtet skikkelse i byen.
         Kroen lukkede i 1990èrne.                                                                                                   Datering: ca. 1960

Ødis Mejeri.
/B2349_20848.jpg
Ødis Mejeri. Mejeriet afløste mejeriet i Drenderup i 1917. I 1967 blev mejeriet fusioneret med Bastrup og Vamdrup mejerierne. Produktionen stoppede helt januar 1971. Datering: 1917. Billedet øverst til højre er maskinrummet på Ødis Mejeri. Personen er mejeribestyrer P. Christensen.                 Datering: 1916

Drenderup Mejeri.
 /B785.jpg
Drenderup Mejeri
Datering:  ca. 1900

Husmandssted i Ødis Bramdrup.
/B685.jpgHusmandssted i Ødis Bramdrup. Huset blev flyttet til Frilandsmuseet.        
Datering:  ca. 1900

                                                                         Ødis Købmandshandel                         Til sidens index
/kobmand.JPG
Købmand Jens Birkholms butik i Ødis.
Til venstre ses ejeren købmand M. Birkholm. Dernæst fhv. centralbestyrer frk. Bolette Birkholm.
Som nr. 3 fra venstre en lærling og til sidst afdøde købmand Jens Birkholm.
Bemærk årstallet 1848 oven over vinduerne. Datering 1894
 

                                        Telefonsamtalestation                             Til sidens index
/tlf.JPG
Ødis Byvej 26.
Tidligere rummede huset telefonsamtalestation. Man kan stadig se kabelskabet i gavlen.
Billedet er Jysk Telefons eneste billede af, hvorledes indførslen af kabler skete og findes hos Jysk Telefon i vægs størrelse. Senere fandtes der tømrerforretning i højre halvdel af huset. I den anden halvdel var der cykelværksted og radioforretning.
Tv. ses snedkermester Chr. S. Gemmer og hustru. Til højre Henry Birkholm Gemmer (1923-2001) som dreng og hans far Fr. Gemmer (1892-1957). Desuden nogle medarbejdere.   Datering ca. 1930

                              Ødis Bramdrup Brugsforening                           Til sidens index
/brugs.JPG
Ødis Bramdrup Brugsforening.
Brugsen oprettedes i 1892 og eksisterede i 89 år frem til 1981.  Datering ca. 1905

                                  Ødis Bramdrup Afholdshotel                          Til sidens index/afhold.JPG
Ødis Bramdrup Afholdshotel, Gl. Møllevej ca. 1925