sidens index                           

 
      Fovlsetgård
            Christiansholm  
            Askely
             Langvad
            Drenderupgaard
            Kajbjerggaard 
            Møllers gård
           Hardsminde
 
                            Ødis omegns Gårde
 

                                       
                                                                                     Fovlsetgård                      til sidens index
/B1967_Fovsletgrd_set_fra_havesiden.JPG
Fovsletgård set fra havesiden ca. 1944

                                      Christiansholm                                              til sidens index/B926_Christiansholm.JPG
 
                      Fra gården Christiansholm i Fovslet.
                  Personbeskrivelse: Carlo Goldenbeck Lindenberg siddende på 1. hestespand fra venstre.
                  Hans moder boede på Fovslet Mark og hed Andrea Nicoline Goldenbeck.

                                                                                           Askely                                 til sidens index
/B661_Askely.JPG
                                                                          ”Askely” – Ødis Byvej 10
                       Ejere  -     1945-51 : Christian og Anne Hedvig Jensen
                       Fra 1951: Ejnar Buck Schmidt                        Datering: 1990

                                                                                          Langvad                           til sidens index
/B5610_Langvad.JPG
                                   Langvad, Vamdrupvej 17, 6580 Vamdrup         Datering: ca. 1950-1960

                                                                               Drenderupgaard                       til sidens index
/B30740_Drenderupgaard.JPG
                                                             Drenderupgaard” ved Drenderup.                                                                                          Drenderupgaard var tidligere en stor og anselig gård omgivet af et voldsted                                        Gården bliver udstykket i 1921 og er i dag nedrevet.           Datering: 1918  

                                           Kajbjerggaard                      til sidens index
/B2514_Kajbjerggaard.JPG 
                              Kajbjerggårdpå hjørnet af Ødisbyvej og Steppingvej           Datering ca. 2000

                                                                              Møllers gård                              til sidens index
/B395_Mllers_Grd.JPG
                      Gården havde ingen navn   Hjørnet Mejerivej-Ødis Krogevej
                      Købmand Birkholms forretning nederst i venstre hjørne                                                                            Udbygningerne er nedrevet. Bemærk at Steppingvej ikke er lavet
                       Datering ca. 1952

Hardsminde
/Hardsminde.JPG
                  Gården "Hardsminde" i Ødis. Navnet stammer tilbage fra familien Madsen Hardt                                    som ejede gården i gnerationer før 1892