sidens index
        Ødis Kirke
        Ødis kirke 2011

 
                           Ødis Kirke                          til sidens index
 /B2421.jpg
 
Ødis kirke er beliggende midt i landsbyen Ødis. Den er opført i 1857 efter at den gamle kirke, der var nedrevet i 1856. Den gamle kirke var en kvaderstenskirke i typisk dansk byggestil, og der var planer om at tilføje en tilbygning, men denne plan blev opgivet. Der blev opført en helt ny kirke bortset fra tårnet, der fik en skalmur, blev bygget en del højere og fik et nyt højt spir, der sammen med kirken blev tækket med skifer. Siden 1960 har spiret været beklædt med kobber.
Med den nye kirke fik sognet en meget stor og særpræget kirke, hvis arkitektur er enestående i Danmark. Tegningen til den blev udfærdiget af stadsbygmesteren i Flensborg, der havde været på studierejse i Grækenland og Lilleasien, og han var blevet optaget af byzantinsk byggestil og ønskede at overføre denne i tillempet form til slesvigske forhold.
Kvaderstenene fra den gamle kirke blev genbrugt til den nederste del af muren ved nybyggeriet, medens resten af murværket er opført i Flensborg-mursten. Indvendig har kirken hvælvinger, der er udført i træ og kalkpudset.
/B2427.jpg
Siden kirkens opførelse i 1857 har der været behov for omfattende vedligeholdelse, især fordi sydmuren stadig blev ødelagt af fugt, og muren blev afhugget og skalmuret flere gange. Senest i 2004 blev al indvendig puds banket af og skibet fik nye farver og kalkmalerierne blev belyst. Samtidigt blev væggen i våbenhuset flyttet 2 m ind i skibet. I 1993 blev præstegårdsstalden nedrevet, og der blev opført en længe med konfirmandstue, der også kan anvendes til foredrag og andre aktiviteter.
I våbenhuset er indmuret en gravsten fra 1548. Dørene til kirkeskibet og ud er de oprindelige døre fra 1857, men fyldningerne er udtaget, og der er indsat glasplader i stærke blå og sorte farver. Døbefonten er udhugget i gotlandsk kalksten og er fra anden halvdel af 1300- tallet. Kirkevinduerne er sammensat af firkantede glasplader i svage farvere, så kirken fremtræder meget lys, da der er store kirkevinduer. Altertavlen er flankeret af 2x24 lys.
 

                                                                       Ødis kirke 2011                  til sidens index
/dis_kirke_1.JPG
Ødis Kirke indgang set fra vest