Ødis Sogn og lokalhistorie
 
 
Omfatter ejerlaugene: Ødis, Fovslet (Tyrstrup Herred)
Ødis Bramdrup (Gram Herred) Oprindelig kun "Bramdrup" og beliggende i Højrup sogn.
Hovedgårdene: Fovslet, Drenderup (i dag blot et voldsted)
Ødis er sikkert den oprindelige adelsby, mens Ødis Bramdrup både kan være udflytterby enten fra Ødis (eller Stepping). Landsbyen Fovslet lå oprindelig dér hvor hovedgården "Fovsletgård" ligger i dag. I forbindelse med en af hovedgårdens flytning til ny placering flyttedes landsbyen til sin nuværende placering.
Ødis sogn, (tidl. Vamdrup kommune, nu Kolding – tidl. Vejle amt, nu Region Syd), er et af de otte sogne, der ved afståelsen af Sønderjylland, undgik at komme under tysk herredømme. Sognet grænser mod syd op til Frørup, Stepping og Jels sogne, mod vest Vamdrup og Hjarup sogne og mod øst til Vonsild og Taps sogne.
I Ødis bogen, der udkom i 1985, er der en meget fyldestgørende beskrivelse af områderne Fovslet, Ødis, Ødis Bramdrup og Drenderup både geologisk og geografisk, beskrivelse af huse og gårde. Bl.a. nævnes ”Langpaps hus”, huset fra Ødis Bramdrup, der i dag befinder sig på Frilandsmuseet, Herregården Fovslet og dens historie som krongods er udførligt beskrevet, ligesom der er beskrivelse af mange andre huse og ejendomme og store gårde.