Jernbanen og Postvæsnet
Side index
 
 
 

Luftbillede af Vamdrup Station.
/B__1748.jpg
                                                                Luftbillede af Vamdrup Station.
Stationen brændte i 1911, men blev genopbygget i træ. Ved genforeningen i 1920 forsvandt sporarealet på den førhen danske side, medens sporarealet på den tyske side er bevaret. Foran banegården er der anlagt parkeringsareal, og der er køkkenhaver mod syd. Øverst til venstre ses den gamle stationsforstanderbolig fra 1899 og til højre dominerer Vamdrup Gasværk billedet. I 1954 forsvandt også den sidste træbygning og nye bygninger skød op. I  slutningen af 1970erne var det slut med bemandet banegård i Vamdrup. Billetter købes i en automat
og man får den automatiske besked over højtaleren: ”Gå ikke over sporet – der kommer tog”.
Datering: ca. 1935
 

 
Posthuset i Vestergade.
 
1. Lund
2. Gellerod
3
4. . Simon Hansen
5.
6. Abel Majgaard
7. Hans Jørgensen
8. Ginneberg
9. Hans Chr. Fabrin
10. Just Jørgensen
11. Søren Engelbreth Hansen
12. Christen Chr. Sørensen
13. Nielsen
/B__668.jpg
Postpersonalet foran posthuset i Vestergade
I vinduet ses postmester Peder Mathiasen Clausen – postmester fra 1908.
Datering:    ca. 1910
 

Det 2. Vamdrup Station efter branden i 1911.
/B__1706.jpg
Det 2. Vamdrup Station efter branden i 1911.
Billedet er taget fra den tyske side af stationen.
Datering: ca. 1920
 

Byggeriet af viadukten på Koldingvej.
 /B__41531.jpg
Byggeriet af viadukten på Koldingvej.
Til venstre anes endnu den gamle viadukt.
Datering:    1936

Den nye viadukt på Koldingvej.
/B__41639.jpg 
Den nye viadukt på Koldingvej er færdigbygget.
Datering:    1936 

Posthuset i Vamdrup.
 /B__1831.jpg
Posthuset i Vamdrup.
Efter at der havde været posthus i Vestergade en del år, byggede man i 1954 foruden ny station også nyt posthus.
Det er posthuset længst væk. Bemærk bussen med trappe til taget, hvor cykler, barnevogne m.m. kunne medtages.
Datering: 1959

Toldbehandling på grænsestationen i Vamdrup.
 /B__1755.jpg
Toldbehandling på grænsestationen i Vamdrup.
Alle passagerer skulle gennem tolden ved indrejse til Danmark eller Tyskland. 
Selvom den egentlige grænse lå ca. 4 km længere sydpå, havde man valgt stationen i Vamdrup til selve toldbehandlingen.
Drengen forrest i billedet er den senere pantefoged Laurits Mikkelsen, søn af sergent Mikkelsen.
Datering: ca. 1905

 
Postpersonalet foran posthuset v. Stationen.
 
1. Chr. Larsen
2. Søren Schmidt
3. Eigil Schytt
4. Johan Petersen
5. N. Therkelsen
6. H.P.Nicolaisen
7. Villy Jensen
8. Carl Fabrin
9. fru Løhde ?
10. Anna Eriksen (Lund)
11. postmester       Løhde
/B__669.jpg
Postpersonalet foran posthuset v. Stationen Postmesteren hed Løhde
Datering:    ca. 1956
 

Dansk og tysk personale samlet på Vamdrup Station.
/B__1865.jpg
                     Billedet kan være et "sidste dags foto" af dansk og tysk personale samlet på Vamdrup Station,
                    da man kan se, at grænsegitteret er fjernet.
                     På billedet ses 102 personer, hviket fortæller noget om den betydning stationen havde for byen.
                   Datering:  ca. 1915

De nye postbiler.
 /B__1961.jpg
De nye postbiler m. chauffører linet op foran det nye posthus.
Fra venstre ses: ? ,  ? , ? Eigil Schytt, Niels Therkelsen
Datering:  ca. 1960