Side INDEX

Vester Vamdrup Skole 2000

Luft foto af Vester Vamdrup Skole

       Kongeaaskolen

Øster Vamdrup Skole 1970

Øster Vamdrup skole

Bastrup Skole luftfoto

Bastrup skole 1905

        Horskær skole

Vamdrup Realskole 1888   

Vamdrup Private Realskole 

      Luftfoto Vamdrup Private Realskole

                                             

 
                            Skolerne i Vamdrup sogn                              
           Der findes på arkivet en udførlig beskrivelse af skolevæsenet i Vamdrup, både om omgangsskoler i Horskær,              Holt og Øster Vamdrup og om rytterskolen i Vester Vamdrup
 

 
 
                                                  Vester Vamdrup Skole                                     Til oversigt
/B__2006.jpg 
Vester Vamdrup Skole  1957
 Opført i 1835 og flere gange om- og tilbygget og udvidet med børn fra Holt, Horskær og Bastrup.
Skolen var afløser for Rytterskolen i Vester Vamdrup, som blev bygget på kongelig forordning i 1720erne.
 

                                                Vester Vamdrup Skole 2000                                    Til oversigt
/B__1920.jpg
                     Luftfoto taget fra kirketårnet ud over Vamdrup.
                    Til højre ses noget af præstegården. I midten af billedet er det Vester Vamdrup skole.
                    Vejen til venstre er Herredsvej.
                    Datering:   2000

 
                                      Luftfoto af Vester Vamdrup Skole.                    Til oversigt
/B__2559.jpg
Luftfoto af Vester Vamdrup Skole.
Datering: 1967
 

Kongeåskolen
/Kongeskolen.JPG

              
Den tidligere Kongeåskole hedder i dag afdeling Øst og huser skolens indskolingsafdeling (eleverne fra 0. – 3. klasse) samt SFO. Den tidligere Vester Vamdrup Skole hedder i dag afdeling Vest og huser eleverne fra 4. – 9. klasse. Vamdrup Skole har i øjeblikket i omegnen af 550 elever og er i udgangspunktet en 3 sporet skole, men nogle små årgange har udvirket, at vi på nogle klassetrin kun har to spor. Vamdrup Skole er lokalsamfundets skole. Dvs., at vi ikke ligger i umiddelbar konkurrence med en nærtliggende friskole. At være lokalsamfundets skole betyder, at man servicerer og imødekommer de fordringer lokalsamfundet har til skolen.
 

 

 
                                            Østervamdrup skole 1970                               Til oversigt
/B__006.jpg
        Øster Vamdrup Skole, skolen blev nedlagt 1973 og overtaget af Kongeaamuseet
 

                                      Øster Vamdrup skole                                              Til oversigt
 /B2966_ster_Vamdrup_skole.JPG                  
               Sidefløjen i den gamle Øster Vamdrup skole.
            Øster Vamdrup skole nedlægges i 1973 og flyttes til Kongeåskolen.
            Udbygningerne overtages af det nystiftede Kongeåmuseum. I 1987 er museet
            flyttet til Jernbanegade 7, hvor der dette år er indvielse.

                                                                              Bastrup skole                                     Til oversigt
/B3414_Bastrup_skole_luftfoto.JPG
                      Skolen bestod oprindelig af den store bygning med et klasseværelse og lærerbolig i den nordenden samt                                       en staldbygning forlænget med lærerinde bolig mod syd.
                      Omkring 1900 byggedes første- og anden lærerbolig mod vest, og i 1909 kom gymnastiksalen til.
                      Datering ca. 1950

                                                              Bastrup skole 1905                              Til oversigt
/B2041_Bastrupskole_1905.JPG
 
                    Skolen oprettes i 1856 og når at fejre 100 års jubilæum i 1956. Den nedlægges helt i 1973.

                                        Horskær skole                                        Til oversigt
 
  /Horskr_skole.JPG          
Horskær skole Pottehusvej 7    1925           


 
                                    Vamdrup Realskole 1888                                 Til oversigt
/B2965_Realskolen_i_Vestergade.JPG
                       Tidligere lærer ved Stepping skole K.L.Kristensen købte i 1874 huset her i Vestergade 18                     og oprettede en privat skole, som i 1885 omdannedes til Vamdrup Realskole.
                                 

                                           
                                Vamdrup Private Realskole                             Til oversigt
/Realskolen_bygning.JPG 
                 Vamdrup Private Realskole eksisterede fra 1893 - 1966 hvor den overgår til den                        Kommunale Vester Vamdrup skole

              Luftfoto Vamdrup Private Realskole    Til oversigt
/Luftfoto_Priv.Realskole_1617343386.JPG
Vamdrup Private Realskole
På hjørnet af Nygade og Nørregade, 1948 - 1967