Side oversigt for Gader i Vamdrup
Østergade                                   Vestergade                Yderområder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På KONGEAAMUSEET står 3 bøger med
   ca. 400 billeder af Forretninger
                          et besøg værd                                                       
 

                                                                      Østergade 2                                             Til oversigt
 /B___1015.jpg
                                                                   
 Missionshotellet set fra Jernbaneallé.
      Allerede i 1858 søgte en fremsynet mand om tilladelse til at drive beværtning i bygningerne
    fra en nedlagt gård. Oprindelig var stedet benævnt Gæstgivergården, men fra 1906 til 1920
 blev hotellet kaldt Centralhotellet. I 1920 overtog en kreds af  borgere fra Indre Mission
               hotellet og forbød udskænkning af spiritus. Hotellet fik nu frem til 1975 navnet Missionshotellet.
Datering af billedet: 1920
 

                                                                     ØSTERGADE 4                                              Til oversigt
/B___1388.jpg
                                                                       
                                                                  Sparekassen og Apoteket tilhøjre
                           Indmundingen til Østergade set fra Torvet.
                           Til højre lidt af hotellet – derefter Apoteket og Sparekassen inden jernbaneoverskæringen
                           med de karakteristiske bomme.
                           Opført 1894 af Apoteker Kanaris Edinger – 1882 Vamdrup Sparekasse                                                               1967 flytter Apoteket til nyopført bygning i Søndergade 18
                           Datering :  ca. 1950  
 

                                                            Østergade 3                                          Til oversigt
/B___1394.jpg             Østergade lige efter Jernbaneoverskæringen.
                                     Jernbaneoverskæringen skal endnu passeres ved bommene.
                                                                  Først i 1954 blev viadukten bygget.                                                                                                  Ved den lejlighed blev Østergade 3 til venstre nedrevet

                         Datering 1952
 

 
                                             Østergade 6                                          Til oversigt
/B___1395.jpg
                           Det daværende Østergade 6 lige efter jernbaneoverskæringen.
                              Jernbaneoverskæringen skal endnu passeres ved bommene.                                                                                                 Først i 1954 blev viadukten bygget.
                              ved den lejlighed blev de første huse på begge sider af vejen nedrevet bl. a. huset på billedet.
                              Her havde cykelhandler Peder Petersen forretning.                                                                                                             Han var under besættelsen byleder for modstands bevægelsen i Vamdrup                                                                            September 1949 overdrages til Johs. Bindeballe Petersen, Han lukker her og flytter til Møllevej.
                              Datering :  ca. 1948
 

                                                                          Østergade 8                                    Til oversigt                                                                                  
/B___1424.jpg
                                                           
                                 Viggo Reblings slagterforretning på hjørnet til Kinovej.
                                Det er højst sandsynligt Viggo Rebling i døråbningen.
                                Slagtervarer blev kørt til kunderne med hestevogn.
                                Senere havde slagtermester M Bjerregård sin forretning her.
                                Bemærk gaslygterne over forretningen
                                Datering: ca. 1920        

                                                             Østergade 8.                                                   Til oversigt
 /B___1423.jpg
                                                              
                                     Kaj Rabens Kødudsalg på hjørnet af Østergade og Kinovej.
                                    Kaj Raben overtog forretningen 29/11 1934 efter Viggo Rebling.
                                    Senere havde slagtermester M Bjerregård sin forretning her.
                                    Datering: ca. 1935
           

                                                                    Østergade 13                                                           Til oversigt
 /B___1463.jpg
 
                    Fru L.P.Knudsen startede Cykelforretning her, marte 1945 overdrages til sønnen Adolph
                    som senere udviede med Radio apparater, herefter O.Lygum Petersen som nov. 1950 overdrager til
                   Gunner Friis Jensen, derefter kom cykel og radioforhandler Herluf Jespersen, 12.aug 1983.                                                Rentol ApS ved Preben Kjærgaard,bygningen nedrives efter at havde været tom i en årerække                                     og der opføres udlejningsejendom på hele grunden.
                   Datering 1910
 

                                                                             Østergade 11.                                                    Til oversigt
/B___1450.jpg
 
Bygningen er grundlagt af skræddermester Hans Lund.
Senere herreekvipering v. Louis Lund.
I dag Tonnesens Herretøj.
Datering: 1968                

                                      Vestergade 1                                 Til oversigt
 
/B___1303.jpg
                                  Hjørnet af Vestergade 1 og Søndergade.
                                 Butikken rummer Bageri og konditori. Indehaver var bager H. Ferdinand.
                                 Datering : ca. 1910
 

 
                                                Vestergade set mod vest.                                        Til oversigt
/B___1326.jpg
                                                    
                                     I det første hus til venstre er der tobaksforretning.
                                    Urmager Schous guldsmedeforretning ses længere nede ad gaden.
                                    Datering :  ca. 1910

                                                                     Vestergade 4.                                           Til oversigt
 
/B___1320.jpg
       
             Schous Sæbehus, sælges januar 1945 til rentier N.P.Hansen for 15.500,- kr.
               Datering ca. 1910

 

                                                                     Vestergade 4.                                  Til oversigt
/B___1318.jpg
                        Skoforretning v. Chress Sko.
                      Dernæst forsikringsselskabet ”Nye Danske”, hvor der tidligere var Tatol.
                      Datering :  1968        
 

                                                               Vestergade 9.                                                  Til oversigt
 /B___1333.jpg
                                                               
                                 Her har været slagterforretning med forskellige ejere: På billedet Chr. Heesgaard Hoff.
                                 Tidligere : Brødrene Holst Nielsen , brødrene Nicolaj og Otto (bøf Laj) , Bunkenborg,
                                 og Alfred Buskbjerg. Til højre var der mejeriudsalg fra Bastrp Mejeri.
                                 endelig Ole Jensen, som først var slagter og derefter startede smørrebrødsbutik i stedet.
                                 Butikken blev nedlagt omkring år 1998 og i 2005 brænder ejendommen.
                                 I dag er huset genopbygget fra grunden og rummer 3 lejligheder.
                                 Datering :  1968  
 

                                              Vestergade 10.                                                         Til oversigt

/B___1334.jpg
                                                           Guldsmedeforretningen  J.A.Andersen.                                                                                          Senere overtog urmager Frode N. Schmidt forretningen.
         Tidligere var her frisørforretning ved barber Reimer.
     Datering :  ca. 1950 
 

 
                                                                              Vestergade 32.                                         Til oversigt            
/B__1363.jpg

                    Skotøjshandler H.J.Juhls forretning, som den så ud efter ombygningen i 1934.
                             Skomager Juhl drev gennem mange år skobutik fra denne adresse. Navnet Juhl Sko
levede helt til 1999, hvor butikken flyttede til adressen Torvet 2.
Datering :  1968  
 

 
                                                    Vestergade 5.                           Til oversigt   
 /B__1325.jpg
                                                  
      Boghandel v. Harald Jensen tidligere v. O.SparreUlrick.
              Langt senere rummede bygningen legetøjsbutikken ”Trille” og i dag ”Flügger Farver”.
                              Til højre har der været Musik og Kunsthandel.
                               Datering :  ca. 1920

 
                                                     Søndergade 4                                        Til oversigt

 /b1.jpg
                       El-installatørforretning v. P. Hørlyck.                                                                                                                                  Huset blev indrettet til kommunekontor og fungerede som sådan til omkring 1960.                                          Kommunekontoret flyttede så til Jernbanegade 1 og senere til det nye rådhus på Åbakken i 1981                                       Huset blev nedrevet i 1980 for at give plads til parkeringsplads og en række lejligheder                                                     i beboelseskvarteret Hestehaven og Tømmervænget
 

                                           Nørregade 17                                                 Til oversigt
/n17.JPG
 
Tatolkjær købmandshandel Nørregade 17, formodentlig hed Købmanden Kjær
Datering ca. 1920

                                                Søndergade 3                                                  Til oversigt    
/B2501.JPG
                                                           Hviid og Greves autoværksted kaldet Autoentralen                                                 værkstedet havde adressen Søndergade 3.
                                                              Stedet blev nedrevet i begyndelsen af 1970erne                                                          og i dag er der indkørsel til Hotel Vamdrup.
Datering: ca. 1965  
 

                                                                              Torvet 25                                                                                        Til oversigt     
/B3855.JPG
                                          Vamdrup Cykelshop køber nedlagt VVS forretning og åbner Cykelbutik 1978-1995
                                                   Indehavere Rosa og Vagn Christensen
 

 
                                                                     Jernbanegade 2                                                Til oversigt   
/b3810.JPG
 B.Rasmussens Herre & Dame konfektions forretning
           Huset blev opført af B. Rasmussen omkring 1950 med forretning i stueetagen og privat beboelse på 1. sal.
           Der var både herre -og damekonfektion. Omkring 1968 overtog Steffensen stedet til 1995.
           Butikken har siden heddet Steffensen Mode.
           Derefter hed ejeren Hakon og Iris Lyth, som i 2011 solgte til Bettina Rokkjær
           Datering ca. 1958