Vamdrupområdet og de slesvigske krige
Treårskrigen 1848-50
Krigen i 1848-1850 berørte i høj grad Vamdrupområdet. Både danske og tyske tropper trak op gennem området flere gange. I foråret 1849 kom krigen rigtig tæt på, da der udspillede sig et slag i Kolding og omegn d. 23. april. Desværre er sogneforstanderskabsprotokollen ikke bevaret for denne periode, så der er grænser for, hvor mange officielle do-kumenter Lokalhistorisk Arkiv for Vamdrupområdet ligger inde med. Der findes dog:
 • Liste over ægtkørsel for Hjarup sogn
 • Liste over de personer fra Hjarup-Vamdrup, som havde deltaget i krigen, og i 1898 søgte om et statsligt bevilget engangsbeløb
Desuden findes senere affattede erindringer fra perioden, flere nedskrevet af trediehåndsvidner:
 • Henriette Frederikke Find (f. 1955),- datter af kapellan Find Hjarup -, har i sine erindringer nedskrevet, hvad fastre og bedsteforældre har fortalt hende om krigen
 • Jens Jensen (f. 1842), senere hospitalsforstander i Kolding, har i sine barndomserindringer fra Ø. Vamdrup fortalt om, hvordan krigen påvirkede ham. Beretningen giver et spændende indblik i hverdagsliv i et fattigt hjem
 • Vamdrup Avis har 12.4. 1902 en lang artikel om begivenhederne, der førte til, at dragon Niels Larsen, Nyborg, blev skudt i 1848
 

/B__2598.jpg
 Monument over dragon Niels Larsen på Vamdrup kirkegård

 
           Lokalhistorisk arkiv ligger desuden inde med :
 • Liste over deltagere i krigen, som i 1876 søgte om erindringsmedalje (kan nu også findes på nettet)
 • Liste over soldater født i Vamdrupområdet, som faldt i krigen
 • Enkes ansøgning om erstatning for tab af forsørger (A.P.C. Thomsens enke )
 • Liste over soldater, som var i fangenskab under krigen
 • Beskrivelser af soldater fra området, som blev sårede og søgte skadeserstatning ( Hans Jørgensen og Hans Jensen
/K__SLK-2.PNG
Hans Jørgensen, som ses som nr. 2 fra højre, fik amputeret sin venstre arm lige under albuen
 
       Af erindringsstof, som fortæller om krigen, har arkivet følgende:
 • Hospitalsforstander Jens Jensens (d. 1842) erindringer (let redigeret af Frovin Jørgensen), erindringernes 2. afsnit, hvor Jens Jensen fortæller, at han melder sig som frivillig og hvilke problemer det gav. Jens Jensen er med ved prøjsernes overgang til Als 29. juni.
 • Christoffer Geerthsens (f. 1841) erindringer. Christoffer Geerthsen er med ved Dybbøl. Krigen udgør kun en lille del af hans erindringer
 • Henriette Frederikke Finds (f. 1855) erindringer. Hun beskriver, hvorledes hun som barn oplever preussisk og østrigsk indkvartering i Hjarup. For hende var krigen et spændende indslag i en hverdag, der ellers var præget af rutine.
/K__SLK-1.jpg 
Foto af den voksne Henriette Frederikke Find
 
                                      Lokalhistorisk Arkiv ligger også inde med en renskrevet brevsamling fra krigen:
 •                             Breve til og fra Jacob Bang (senere toldforvalter i Vamdrup)
 
 
/K__SLK-3.PNG                                     /K__SLK-4.jpg
                               Jakob Bang med ridderkors                                      Brev fra lillesøster Petra 6 år
Jacob Bang var født og opvokset i Akkerup på Sydfyn. De fleste breve til ham stammer fra forældre og søskende på Fyn og har altså ingen forbindelse til Vamdrup.  Brevsamlingen giver imidlertid et godt indtryk af krigens hverdag, både i felten og derhjemme. Man fornemmer usikkerheden for fremtiden. Mange rygter var i omløb.