Vamdrup Gaarde
Side index
 
 
 

Fattiggården i Holt.
/B__410.jpg
Fattiggården i Holt
Datering: ca. 1908

Bønstrupgård”.
/B__1593.jpg
”Bønstrupgård”.
I forgrunden Bønstrup Sø med sejlbåde, som dengang var almindelige.
Bemærk vindmøllen og det smukke haveanlæg.
Datering:  1910

Vandmøllegården.
/B__1891.jpg
                                                                   Vandmøllegården.
           De ældste beretninger om møllestedet går helt tilbage til 1500-tallet. Vamdrup Vandmølle var indtil 1862
          det eneste sted, hvor bønderne kunne få malet deres korn. Møllevirksomheden ophørte omkring 1916.
          Følgende ejere huskes stadig som betydningsfulde personer på stedet: 
          Hans Knudsen Ravn (1880-1897, (1901-1903),
          Niels Hansen Juhl, Andreas Ferdinand (1909-1968), Edith Ferdinand (1968-2000).
          Datering: ca. 1950  

"Lykkesholm”.
/B__2679.jpg
Lykkesholm” som postkortmotiv. Beliggende Tøndervej
Datering:  1952

                                                      Dyrgaard                                                       Til sidens index
/b2978.JPG
 Dyrgaard i Vester Vamdrup -  Pottehusvej 6
Gårdens ejer i 1907 hed Niels Kristian Marius Sørensen.
Èn af gårdens tidligere ejere var enken Maren Krogh.
Hun donerede det første orgel til Vamdrup Kirke
Datering: 1907

                                          Solbjerggaard                                           Til sidens index
/b797.JPG
 
 ”Solbjerggård” på Solbjergvej i V. Vamdrup   I 1916 opførtes nyt stuehus.
 Ejer var Jørgen Johansen fra 1906. Senere overtog datteren Sigrid ejendommen.
Datering:  1917  

                                         Østerbygaard                                           Til sidens index
/B1800.JPG
Østerbygård set fra indgangssiden/gårdfacaden.
Indgangen sidder midt for i bygningen, men i 1944 flyttedes den ud til siden.
Østerbygaard har tidligere hørt under Trøjborg.
Der har i en periode været brændevinsbrænding, teglværksdrift og krohold på stedet.
Baron Düring-Rosenkrantz var ejer 1853-55. Kammerherre Berling 1855 til sin Død 1871.
Berlings Arvinger vilde afhænde Gaarden og lod afholde offentlig Auk­tion over den i 1872,
og Vilhelm Madelung købte den for 144.000 Rdl.  Nuværende ejer er Bent Hjort Knudsen. 
Datering 1919
 
 

                                                     Bøgely                                                                    Til sidens index
/bogely.JPG  
”Bøgely” i Bastrup Skov.
Siden 1911 var gården ejet af familien Busch.
I mange år afholdtes diverse ungdomsarrangementer  såsom dilettant, Sct. Hansfest, m. m. på stedet.
Datering ca. 1900