Luftfoto Vamdrup
Side index
Luftfoto af Vamdrup stolefabrik
 
 
 

Luftfoto af Vamdrup. 1925.
/B__1387.jpg
                                                                         Østbyen

Luftfoto af Vamdrup. 1950.
/B__1274.jpg
                          Luftfoto af hjørnet Danmarksgade/Lindegade. Centralt i billedet " De gamles Hjem",                                senere plejehjemmet Lindely, som blev bygget i 1919.
Datering: ca. 1950

 Luftfoto af Fjerkræslagteriet i Vamdrup.
 /B__2643.jpg
           Luftfoto af Fjerkræslagteriet i Vamdrup. Sydjysk Andels Fjerkræslagteri blev bygget i 1935.
I 1960 var virksomheden oppe på ca. 120 medarbejdere. Slagteriet lukker ca. år 2000 og
flyttes til Farre ved Give, som også lukker få år efter.
Til højre privatboligen for  direktør
gennem mange år Niels Lind.
Øverst byens stadion, som i 1954 flyttedes til nuværende
placering ved Margrethelund.
Bemærk arealet øverst til højre, målet her var Vamdrups første idtætsplads

Datering:  ca. 1952


Luftfoto af Vamdrup. 1955.
/B__1391.jpg
Luftfoto af Vamdrup. Byens nye stadion i forgrunden er lige færdigbygget.
 Jernbanestationen har nu kun spor på den ene side af stationsbygningen og 
                                    jernbanegade er endnu ikke ført igennem.    Datering: ca. 1955 

Luftfoto jernstøberiet ”Kongeå” 1955.
/B__1560.jpg
Jernstøberiet ”Kongeå” i Vamdrup. Jernstøberiet kommer til Vamdrup i 1956.
Støberiet lukkede i 19 og aktiviteterne flyttedes til Års.
Datering:  ca. 1955
 

Luftfoto fra industrikvarteret. 1965.
/B__2721.jpg
                                 Luftfoto fra industrikvarteret. Forrest t.v. i billedet ses Fjerkræslagteriet.
                                Til højre  Frederiksens virksomhed.
                                Øverst til højre i billedet er det Jernstøberiet ”Kongeå”.
                                Datering: ca. 1965

Luftfoto af Vamdrup. 1974.
/B__2557.jpg
                    Luftfoto af Vamdrup. I nederste venstre hjørne ses Kongeåmuseet og det nybyggede Kongeåcenter.
                                                         Øverst er det Missionshotellet og Vamdrup Stadion.
                                                                                 Datering: ca. 1974

Luftfoto af Vamdrup. 1983.
/B__1279.jpg
   Luftfoto af Vamdrup.
Øverst i billedet ses boligkvarteret Trelle Ager, som er ved at blive bebygget.
                    Kartoffelcentralen yderst til højre lever endnu, men må snart vige pladsen for kvarteret Askelunden.
  Datering: ca. 1983

Luftfoto af industriområdet 1990.
/B__1510.jpg
                     Nederst til venstre boligområdet Buen og Grønningen samt lidt af jernbanestationen.
Isoleringsvirksomhederne ”Rockwool” og ”Isovèr”, med dominerende skorstene.
         Øverst i billedet den nye omfartsvej og Søgård Sø.
 Datering: ca. 1990
 

                                                            Luftfoto over Vamdrup stolefabrik
 
                                                                                    Datering 1994

                                                      Luftfoto over Vamdrup AUTO LOGIK
 /B2657_Dansk_Auto_Logik.JPG
Venstre hjørne ses administrtions bygningen                  Datering ca. 2000