Vamdrup Sogn og lokalhistorie
 
Omfatter ejerlaugene Vester Vamdrup, Øster Vamdrup, Hafdrup, Horskær, Bønstrup og Søgaarde. (Andst Herred) (Almind Syssel)
Bastrup (Gram Herred) (Barved Syssel)
Holt(e) (Frøs Herred)
Kommune: Kolding (Vamdrup kommune til 2007)
Region: Syddanmark (Ribe Amt til 1970, Vejle Amt 1970-2007
 
Det specielle ved Vamdrup sogn er, at det også omfatter Bastrup ejerlaug, som indtil 1864 var en del af hertugdømmet Slesvig. Siden Vamdrup kirke blev bygget omkring år 1200 har befolkningen fra Bastrup været en del af Vamdrup sogn.

I verdslig henseende var der to gældende lovgivninger indtil 1864, nemlig Christian den Femtes Danske Lov, som gjaldt i kongeriget, mens Jydske Lov gjaldt for de indbyggere i Bastrup, som hørte under slesvigsk jurisdiktion, og det var flertallet.

Det menes at den første bebyggelse lå vest for Vamdrup kirke imellem Kongeåen og Vamdrup Å. Stednavnet Tyrring forekommer som et marknavn i "Tyrrings ager". Hvis den opfattelse holder stik, er Bastrup, Vester Vamdrup, Øster Vamdrup og Bønstrup udflytterbyer fra omkring 1100-tallet. Vejnettet imellem disse byer kunne godt bekræfte opfattelsen. Der er to hovedgårde: "Vamdrupgård" og "Østerbygård", som ligger i henholdsvis Vester Vamdrup og Øster Vamdrup
Vamdrup Stationsby
Opstod omkring 1864-1870 (officielt regnes 1866) på grund af oprettelsen af en grænsebanestation ved den statsgrænse, som blev resultatet af nederlaget til Preussen/Østrig i krigen 1864. Stationsbyen voksede relativt hurtigt på grund af tilflytningen af jernbanefolk, toldere og grænsegendarmer. De fik hurtigt følge af serviceerhverv, som kunne klare handel og håndværk for det nye marked, der pludselig var opstået.

Da grænsen igen blev flyttet sydpå i 1920 gennemlevede Vamdrup en krise, fordi embedsmændene blev forflyttet til den nye grænse, og byen stod stille indtil 1935, da den første større industrivirksomhed (Sydjydsk Andels Fjerkræslagteri) flyttede til byen. I 1956 kom jernstøberiet "Kongeå" og fra begyndelsen af 1960'erne gik det stærkt. I dag findes mange arbejdspladser i byen inden for håndværk og industri, ligesom der er et godt handelsliv.
Holt, Vester Vamdrup, Horskær, Hafdrup, Bønstrup og Øster Vamdrup
Indbyggerne levede tidligere hovedsagelig af landbrug. I dag er det som i andre landsbyer en blanding
af landbrug og beskæftigede i andre erhverv.
Litteratur: "Vamdrup 1866-1966" og "Egnen omkring Kongeåens kilder" Red.: C. Asschenfeldt Birkebæk.