Vamdrup industri før 2010
 
Side index
 
 

 Vamdrup Gasværk
 
                 Vamdrup Gasværk. Gasværket  til højre, Bestyrerboligen til venstre for gastanken.
Gasværket blev bygget i 1910. I 1914 etableredes et lille el-værk ved gasværket, som forsynede banegården og vandtårnet. Den første bestyrer var tysker og hed  Reismann.  Derefter hed bestyreren Gas-Jensen  og senere Nehlson. Den sidste bestyrer hed Hauggård-Rasmussen. Gasværket blev nedlagt i 1960.
Datering:  1913 

Vejarbejde ved Tankedalsvejen.
/B__41229.jpg
Vejarbejde ved Tankedalsvejen.
Datering:    1933

Vejarbejde ved anlæggelsen af amtsvejen Vamdrup-Jels.
/B__41233.jpg
Vejarbejde ved anlæggelsen af amtsvejen Vamdrup-Jels.
Datering:    1933

 
Sydjysk Andels Fjerkræslagteri.
/B__1790.jpg
 
             
Luftfoto af Fjerkræslagteriet i Vamdrup. Sydjysk Andels Fjerkræslagteri blev bygget i 1935. I 1960 var virksomheden oppe på ca. 120 medarbejdere. Slagteriet lukker ca. år 2000 og flyttes til Farre ved Give, som også lukker få år efter.
Til højre privatboligen for direktør gennem mange år, Niels Lind. Øverst byens stadion, som i 1954 flyttedes til nuværende placering ved Margrethelund.
Bemærk arealet øverst til højre, målet her var Vamdrups første idrætsplads
Datering: ca. 1952
 

Navne efterlysning af Personale på Fjerkræslagteriet Danpo
 
1: Jakobsen
 
2: Mangler
 
3: Chr. Andersen/B__132.jpg
 
4:Mangler
 
5: Johannes Gjelstrup
 
6:Mangler
 
7:Mangler
 
8: Gunnar Riisberg
 
9: Aage Jessen
 
10: Johannes Køhrsen
 
11: Direktør Niels Lind
 
12: Viggo Jørgensen
 
Personale på Fjerkræslagteriet Danpo.
Datering: 1938
 

 Schous Farve og Lakfabrik
 /B__1505.jpg
Virksomheden ”Schou Farve & Lak” på Industrivej 19.
Grundlagt i 1912. Der fremstilles farver og lakker til industri og håndværk.
Datering: ca. 1966


 

                                                                                                                                                   til sidens index
/Johannes_Schou-2.JPG
Historien bag Schou Farve & Lak starter i 1912 med, at den unge Johannes Schou fra Kolding har et godt øje til Vamdrup, byen med den store grænsebanegård. Han åbner derfor en købmandsbutik, men han keder sig og flytter i 1915 til Vestergade 18, hvor han udvider sin forretning med en materialehandel, hvor han sælger medicinalvarer, kemikalier og farvestoffer. Men det er heller ikke nok, så i Vestergade 16 starter han en farvehandel. Denne farvehandel bliver i 1960’erne overtaget af sønnen Knud Schou.
 Schou havde på dette tidspunkt truffet Kirstine Lauritsen, datter af direktøren for cikoriefabrikken i Vamdrup, og de to gifter sig i 1914. De får ni børn.
Under 1. Verdenskrig opstod der mangel på importvarer og Schou fik hurtigt bygget en krydderifabrik lige overfor banegården, som fremstillede surrogatvarer. Da behovet for disse faldt efter krigen, lukkede den igen. Ved samme lejlighed rykker Danmarks grænse sydpå. Det får betydning for handelsbyen Vamdrup. Men Schou bidrager til, at Vamdrups erhvervsliv ikke stagnerer. Samtidig begynder han at tænke på handelsmuligheder uden for Danmark.

 
 
 Chr. Christensen møbelvirksomhed
1. Laurids Jensen, chauffør
2. Erik Eriksen, Nygade
3. William Olsen, Østergade
4. Christian Christensen
5. Chr. Laursen
6. Chr. Nielsen, Vestergade
7. Oskar Jens Peter Jørgensen/B__432.jpg
8. Jessen
9. Otto Pedersen
10. Harald Jensen
11. Jacob Juhl
12. Thomsen ?
13. Brun , Nygade
14. Alfred Jensen, Missionshuset
15. Hans Hansaen, Grønnegade
16. Jeppe Lunderskov, Holt – fra      1943 Nørregade
17. Peter Falk, Nørregade
 
 
Christian Hansen Christensen med sit personale. Chr. Christensen var født i Vamdrup i 1886. Han blev udlært snedker og grundlagde i 1911 sin møbelvirksomhed i Vestergade 35. Hovedvirksomheden var fremstilling af møbler. Chr. Christensen var medlem af både sognerådet og menighedsrådet. Produktionen ophørte i 1???.
Datering:    ca. 1935
 

 
Vamdrup Stolefabrik i Søndergade
 
/B__511.jpg  /B__498.jpg /B498.jpg
Vamdrup Stole fabrik i Søndergade. Grundlagt i 1924, produktionen ophørte i 1994
                                    
Datering: ca. 1960
”Samlebåndsarbejde” på Stolefabrikken

 
 Isoleringsvirksomheden Roockwool
/B__637.jpg
Isoleringsvirksomheden Roockwool blev etableret i 1965
Bebyggelsen øverst i billedet er Hvidøre
Datering:  ca. 1974  

 
Bilparken ved Vamdrup Dybfrost.
/B__697.jpg
Top Ti  Dybfrost blev oprettet af Erik Juhl  og  Evald Jensen i 1972.
Senere deltes firmaet op i Vamdrup Dybfrost og Top Ti.
Datering:  ca. 1980

 
Cikorietørreriet ”Dannebrog”.
 /B__988.jpg
Cikorietørreriet ”Dannebrog” , Søndergade 19 i Vamdrup. Direktøren hed Lauridsen, kaldet Tutlauridsen, fordi han lavede kaffe. Han var far til farvehandler Johannes Schous hustru: Kirstine.
Bygningerne blev i 1960 opkøbt af stolefabrikant Carl Sørensen (stole-Sørensen), og stedet blev helt frem til sidst i 1994 hjemsted for Vamdrup Stolefabrik. Senere indrettedes stedet til aktivitetscenteret VIVA for arbejdssøgende..
Datering:  1913

 
Bastrup mølle.
/B__2038.jpg
Bastrup mølle.
Møllen blev ombygget i 1933-34 og nedbrydes helt i midten af 1940erne
Datering: ca. 1917-18

 
Vamdrup Fjerfabrik.
/B__1499.jpg
Vamdrup Fjerfabrik på Industrivej. Produktionen ophørte i 1989 hvor virksomheden blev
fusioneret med Ringsted fjerfabrik A/S
Datering: ca. 1968

 
Virksomheden ”Maltarp."
/B__1503.jpg
Virksomheden ”Maltarp” etableret på Industrivej 17 i 1963.
Man fabrikerede alle typer af tekniske børster til vejfejemaskiner. Produktionen ophørte i 1990 erne..


 
Jernstøberiet ”Kongeå.”
/B__1681.jpg
Jernstøberiet ”Kongeå” i Vamdrup. Jernstøberiet kommer til Vamdrup i 1955.
Støberiet lukkede i 1997 og aktiviteterne flyttedes til Års.

Datering:  ca. 1955

 
Ostefabrikken i Danmarksgade.
 /B__2650.jpg
Ostefabrikken eksisterede fra 3/7 1919 til 16/8 1923 og havde adresse i Danmarksgade 2.
Datering:  ca. 1922

 
Dansk Auto Logik A/S.
/B__2657.jpg
Dansk Auto Logik A/S i Vamdrup.
    Virksomheden på Koldingvej 10 klargører nye biler til bilimportører i Danmark.
 Datering:  ca. 2000

Den gamle smedie i Vester Vamdrup.
/B__2693.JPG
       Den gamle smedie i Vester Vamdrup. Huset var beboet frem til ca. 2007, men er nu nedrevet.
Den sidste smed på stedet hed Ludvigsen, som ophørte med smedevirksomhed ca. 1960
Datering:  2011

                                                        Vamdrup Apotek                                           il sidens index
/B12791.JPG
Vamdrup Apotek den mørke bygning 3 vinduet tilhøjre for indgangen.
Oprettet 1894, første bevilling blev givet til Apoteker N.C.Edinger