Vester Vamdrup Skole 2000

Luft foto af Vester Vamdrup Skole

Øster Vamdrup Skole 1970

Øster Vamdrup skole

Bastrup Skole luftfoto

Bastrup skole 1905                                                

 
                            Skolerne i Vamdrup sogn                              
           Der findes på arkivet en udførlig beskrivelse af skolevæsenet i Vamdrup, både om omgangsskoler i Horskær,              Holt og Øster Vamdrup og om rytterskolen i Vester Vamdrup
 

 
 
                                                  Vester Vamdrup Skole                                     Til oversigt
/B__2006.jpg 
Vester Vamdrup Skole  1957
 Opført i 1835 og flere gange om- og tilbygget og udvidet med børn fra Holt, Horskær og Bastrup.
 
Skolen var afløser for Rytterskolen i Vester Vamdrup, som blev bygget på kongelig forordning i 1720erne.
 

                                         Vester Vamdrup Skole 2000                                    Til oversigt
/B__1920.jpg
                     Luftfoto taget fra kirketårnet ud over Vamdrup.
                    Til højre ses noget af præstegården. I midten af billedet er det Vester Vamdrup skole.
                    Vejen til venstre er Herredsvej.
                    Datering:   2000

 
                                       Luftfoto af Vester Vamdrup Skole.                    Til oversigt
/B__2559.jpg
Luftfoto af Vester Vamdrup Skole.
Datering: 1967

                           Østervamdrup skole 1970                               Til oversigt
/B__006.jpg
        Øster Vamdrup Skole, skolen blev nedlagt 1973 og overtaget af Kongeaamuseet
 

                          Øster Vamdrup skole                                                     Til oversigt
 /B2966_ster_Vamdrup_skole.JPG                  
               Sidefløjen i den gamle Øster Vamdrup skole.
            Øster Vamdrup skole nedlægges i 1973 og flyttes til Kongeåskolen.
            Udbygningerne overtages af det nystiftede Kongeåmuseum. I 1987 er museet
            flyttet til Jernbanegade 7, hvor der dette år er indvielse.

                                                                              Bastrup skole                                     Til oversigt
/B3414_Bastrup_skole_luftfoto.JPG
                      Skolen bestod oprindelig af den store bygning med et klasseværelse og lærerbolig i den nordenden samt                                       en staldbygning forlænget med lærerinde bolig mod syd.
                      Omkring 1900 byggedes første- og anden lærerbolig mod vest, og i 1909 kom gymnastiksalen til.
                      Datering ca. 1950

                                                              Bastrup skole 1905                              Til oversigt
/B2041_Bastrupskole_1905.JPG
 
                    Skolen oprettes i 1856 og når at fejre 100 års jubilæum i 1956. Den nedlægges helt i 1973.